NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo giao dịch CP của bà Nguyễn Thị Thủy liên quan người nội bộ Nguyễn Tiến Hải

19/10/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

20211019-DBD-CV-467-TB-giao-dich-CP-Nguyen-Thi_Thuy.pdf

 

TIN LIÊN QUAN