NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

06/07/2021

Ngày 06/07/2021, Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) có nhận được Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

 

  • Tên cổ đông: Phan Thị Kim Hải
  • Số CMND: 211189901; cấp ngày: 19/03/2012;
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 7.286 cổ phiếu

 

  • Tên cổ đông: Huỳnh Thị Luyện
  • Số CMND: 211143704; cấp ngày: 12/01/2015;
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 7.286 cổ phiếu

 

Thông tin chi tiết về Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông vui lòng xem file đính kèm

 

Trân trọng thông báo.

 

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

Huynh Thi Luyen

Phan-Thi-Kim-Hai.pdf

 

TIN LIÊN QUAN