NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo đề nghị cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

05/07/2022

Ngày 04/07/2022, Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) có nhận được Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

Tên cổ đông: Nguyễn Thị Hữu Giang
Số CMND: 211758053; cấp ngày: 27/02/2018;
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 2.428 cổ phiếu
Thông tin chi tiết về Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng thông báo.

TIN LIÊN QUAN