Tin tức

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH Muối Bình Định

13/04/2012

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung Xuân – Xã Mỹ Chánh – Huyện Phù Mỹ

Số điện thoại: 056 3759933 – 056 3759934 —   Fax: 056 3759934

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh muối I ốt và các sản phẩm có I ốt dạng thực phẩm; mua bán muối nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất muối nguyên liệu và thành phẩm muối; Chế biến và nuôi trồng thủy sản.

Vốn điều lệ dự kiến: 5.000.000.000 đồng.

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 4,28%

Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 95,72%

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 478.600 cổ phần (tương đương với 95,72% vốn điều lệ)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.

Tổ chức bán đấu giá: CTCP Chứng Khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy chế đấu giá

Thời hạn đăng ký: từ ngày 22/10/2012 đến 16h00 ngày 02/11/2012

Địa điểm, thời gian, thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 22/10/2012 đến 16h00 ngày 02/11/2012 tại Công ty Dược Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 

  • 14h00 chiều Thứ Sáu, ngày 09/11/2012
  • Tại Công ty Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định
  • 498 Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 12/11/2012 đến ngày 26/11/2012

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 12/11/2012 đến ngày 19/11/2012

Tải tài liệu chi tiết đấu giá:

  1. Công bố thông tin về công ty TNHH Muối Bình Định
  2. Đơn đăng ký tham gia đấu giá
  3. Giấy Ủy quyền đấu giá.
  4. Quy chế đấu giá
  5. Quy trình đăng ký đấu giá

 

 
Facebook

Tin tức khác