NHÀ ĐẦU TƯ

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tăng vốn điều lệ sau khi sáp nhập)

15/12/2014

Sau khi tiến hành các thủ tục sáp nhập Công ty cổ phần Bidiphar 1(Bidiphar 1) vào Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), Bidiphar đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, trong đó vốn điều lệ đạt 419.182.790.000 đồng (vốn điều lệ cũ: 268.627.000.000 đồng)

 

Download File đính kèm

 

TIN LIÊN QUAN