NHÀ ĐẦU TƯ

Quyết định về việc bổ nhiệm người phụ trách quán trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

15/08/2018

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: 

CBTT-bo-nhiem-thu-ky-HDQT.pdf

 

 

TIN LIÊN QUAN