Sản phẩm

Lò đốt chất thải rắn y tế

Lò đốt chất thải rắn y tế

Công suất: 10 → 100kg/Lần đốt
Đạt tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 9001-2008
TCVN 6560: 2005
TCVN 7380:2004

Lò đốt chất thải rắn y tế áp dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của các nước phát triển đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường của Việt Nam, điều khiển hoàn toàn tự động rất tiệt lợi và an toàn cho người sử dụng. Tiết kiệm nhiên liệu (dầu diesel). Sử dụng 2 buồng đốt: sơ cấp và thứ cấp. Dùng để xử lý hoàn toàn chất thải rắn y tế như: bệnh phẩm (thịt, xương, đàm . . .), bông băng, gạc, giấy, bao bì nhựa, các chất hữu cơ và vô cơ. Nhiệt độ buồng sơ cấp > 850 oC, buồng thứ cấp > 1100  oC. Bụi được xử lý triệt để khi qua tháp dập bụi theo phương pháp rửa khí ly tâm, khí thải ra khí sạch, không mùi, không màu. Vỏ lò làm bằng thép sơn 2 lớp sơn chịu nhiệt hoặc thép không rĩ (inox).

Lò đốt chất thải rắn y tế Lò đốt chất thải rắn y tế Lò đốt chất thải rắn y tế