Sản phẩm

Kydheamo 3A HC

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc

Kydheamo 3A HC

 

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

Sản phẩm này chỉ dùng theo chỉ dẫn của Bác sỹ.