Sản phẩm

Bestdocel 20mg/1ml

THUỐC ĐỘC

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng