Tin tức

Phát động cuộc thi “Nét đẹp Bidiphar”

08/03/2021

Hưởng ứng tinh thần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cũng để giúp toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty yêu mến hơn các sản phẩm, môi trường làm việc của Công ty. Giúp mỗi cá nhân, bộ phận trong Công ty ý thức được nguồn sức mạnh của nội lực.

Ban Tổ chức thông báo phát động cuộc thi “Nét đẹp Bidiphar” dành cho toàn thể CBNV công ty với nội dung sau:

  • Bài dự thi cá nhân: dành cho cán bộ công nhân viên nữ.
  • Bài dự thi tập thể: dành cho tất cả cán bộ công nhân viên của các bộ phận.

–           Bài dự thi bao gồm 01 hình ảnh và chia sẻ về chủ đề của ảnh hoặc sản phẩm Công ty.

–           Nội dung chia sẻ sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, từ ngữ trong sáng, dễ hiểu, số lượng không quá 150 từ cho mỗi bài viết.

–           Phần nội dung chia sẻ không bắt buộc nhưng được cộng thêm điểm.

  • Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 09/03/2021 đến hết ngày 19/03/2021
  • Danh mục sản phẩm dự thi: Dòng Biragan; Phospha gaspain; Eyetamin; Bonevit; Calci vita; Bili Shark; Hebamic; Kingdomin; Lacbiosyn; Calonate, Calonates Plus
  • Bài dự thi gửi về địa chỉ: netdepbidiphar@bidiphar.com

Bạn đang là cán bộ công nhân viên của Bidiphar, bạn có rất nhiều tình cảm với Công ty nhưng chưa có cơ hội được thể hiện – Hãy để trái tim lên tiếng thông qua việc tham gia vào cuộc thi “Nét đẹp Bidiphar”.

Chi tiết cuộc thi xem thông báo dưới đây:

Link xem Thông Báo: Thong-bao-cuoc-thi-Net-dep-Bidiphar

Facebook

Tin tức khác