NHÀ ĐẦU TƯ

Nghị quyết thành lập chi nhánh Bidiphar – Nhà máy công nghệ cao Nhơn Hội

27/08/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

CBTT_thanh_lap_CN_Bidiphar_NM_CNC_Nhon_Hoi

 

TIN LIÊN QUAN