NHÀ ĐẦU TƯ

Nghị quyết HĐQT số: 1320/NQ-HĐQT2021 ngày 20/12/2021 V/v Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu; Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2021

20/12/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

2021.12.20-DBD-CBTT-NQ-tam-ung-co-tuc-nam-2021.pdf

 

TIN LIÊN QUAN