Thông tin mời thầu

Mua sắm xe tải thùng đông lạnh 1,5 tấn – Chi nhánh Bidiphar tại Thanh Hóa

19/10/2023

Download

Link website đầu thầu Bidiphar: https://muasam.bidiphar.com/

 

Facebook

Tin tức khác