Thông tin mời thầu

Mời thầu: XL3 – THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

16/02/2024

Kính gửi Quý Công ty,

Công ty CP Dược – Trang TBYT Bình Định (Bidiphar) trân trọng thông báo tới Quý công ty kế hoạch triển khai gói thầu “XL3 – THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT”.

Quý công ty vui lòng xem thông tin trên Thông báo mời thầu này và xác nhận tham gia vào địa chỉ email: banqlda@bidiphar.com. Chúng tôi sẽ trực tiếp gửi Hồ sơ mời thầu đến Quý Công Ty

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung file đính kèm: Thông báo mời thầu

Gia hạn thời gian nộp thầu:Download

Facebook

Tin tức khác