NHÀ ĐẦU TƯ

Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm toán nội bộ đối với ông Tạ Nam Bình. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Việt giữ chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 20/04/2021.

20/04/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

So-440-CBTT-24h.pdf

 

TIN LIÊN QUAN