Tin tức

Lễ bàn giao tài sản, nguồn vốn và lao động của doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần Bidiphar

30/09/2014

Ngày 30/09/2014, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược – TTBYT Bình Định đã tổ chức lễ bàn giao tài sản, nguồn vốn và lao động từ Công ty TNHH MTV Dược – Trang thiết bị Y tế sang Công ty cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar).

Dự lễ bàn giao có đại diện các sở, ngành tỉnh Bình Định, thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa, thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Dược – TTBYT BĐ, và thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TTBYT BĐ.

Các bên đã tiến hành bàn giao tài sản, nguồn vốn, lao động, danh sách hồ sơ cổ đông và toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, sổ sách từ Công ty TNHH MTV Dược – Trang thiết bị Y tế sang Công ty cổ phần Dược – TTBYT Bình Định theo đúng quy định của Nhà nước. 

Với tình hình kinh tế hiện tại, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng với định hướng chiến lược phát triển hợp lý, với nội lực sẵn có và sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở ngành liên quan và sự tín nhiệm của khách hàng, Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tin tưởng rằng trong năm 2014 và những năm tiếp theo công ty sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

Lễ bàn giao tài sản, nguồn vốn và lao động của doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần Bidiphar Lễ bàn giao tài sản, nguồn vốn và lao động của doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần Bidiphar

Facebook

Tin tức khác