Tin tức

Kế hoạch hoạt động tháng thanh niên năm thanh niên (03/2011)

03/11/2011

Theo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn khối DN tỉnh Bình Định năm 2011. Kế hoạch hoạt động Tháng 3/2011 của Đoàn cơ sở công ty Dược như sau:

Facebook

Tin tức khác