Thứ hai, Ngày 04-07-2022
Bidiphar - Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - WHO; Hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP; Hệ thống bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP; Hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP, GPP; Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao". Phòng Kiểm nghiệm phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
Chọn ngôn ngữ

Danh hiệu - giải thưởng

Liên kết website

Trang chủ » Đơn vị liên kết

Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn (Chánh Thắng)

Xí Nghiệp Nước Khoáng Qui Nhơn là một đơn vị trực thuộc Công Ty Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định ( BIDIPHAR ) ; Thực hiện chủ trương của UBND Tỉnh Bình Định chuyển Xí nghiệp thành Công ty TNHH Nước Khoáng Quy Nhơn ( Công Ty TNHH Nhà Nước 1 Thành Viên) theo C/v số: 2825/UBND-TC của UBND Tỉnh Bình Định. Bắt đầu từ ngày 01/01/2006 Xí Nghiệp nước khoáng Quy Nhơn chính thức trở thành Công ty TNHH Nước khoáng Quy Nhơn.

Công ty cổ phần Cao su Bidiphar

Công ty cổ phần cao su Bidiphar được thành lập theo chủ trương của UBND Tỉnh Bình Định tại văn bản số 1442/UBND-TC ngày 18-05-2007, là công ty thành viên của Công ty Dược Trang Thiết Bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định

Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Bình Ðịnh là một trong sáu đơn vị đầu tiên của tỉnh nằm trong chương trình thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ tháng 2 năm 1999 theo quyết định số 19/1999/QÐUB ngày 10 tháng 2 năm 1999 của UBND tỉnh Bình Ðịnh trên cơ sở cổ phần hóa 2 bộ phận sản xuất gồm: In Offset và Bao bì carton của Công Ty Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Bình Ðịnh.

Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan

Công ty cổ phần khoáng sản BIOTAN đuợc tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp của Quốc hội nuớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.

Công ty cổ phần Muối và Thực Phẩm Bình Định

Năm 1996 được thành lập theo chủ trương của UBND Tỉnh Bình Định. Trên cơ sở Xí nghiệp muối I-ốt Mỹ Quang, một đơn vị trực thuộc Công ty Dược TTBYT Bình Định được tách ra để thành lập Công ty TNHH MTV Muối Bình Định, 100% vốn của Bidiphar, tổ chức sản xuất kinh doanh và hạch toán độc lập hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Số lượt truy cập: 2048