Thứ hai, Ngày 26-10-2020
Bidiphar - Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - WHO; Hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP; Hệ thống bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP; Hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP, GPP; Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao". Phòng Kiểm nghiệm phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
Chọn ngôn ngữ
Việc làm theo ngành
Quản lý bán hàng (1)
Trình dược viên OTC và ETC (1)
Kế Toán (1)

Việc làm theo địa điểm
Hà Nội (1)
Trang chủ » Việc làm theo địa điểm » Hà Nội


Stt Vị trí công việc Đơn vị tuyển dụng Ngày hết hạn Hành động
1 Quản lý bán hàng Chi nhánh Bidiphar Hà Nội 31/12/2018
Số lượt truy cập: 10837