Chủ nhật, Ngày 09-05-2021
Bidiphar - Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - WHO; Hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP; Hệ thống bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP; Hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP, GPP; Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao". Phòng Kiểm nghiệm phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
Chọn ngôn ngữ

Liên kết website

Giới thiệu » Ban lãnh đạo

           
Thành viên Hội đồng quản trị:

1.      Ông Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.      Ông Tạ Nam Bình  - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Phó Chủ tịch HĐQT

3.      Ông Nguyễn Tiến Hải – Thành viên HĐQT;

4.      Ông Nguyễn Thanh Giang – Thành viên HĐQT;

5.      Ông Huỳnh Ngọc Oanh – Thành viên HĐQT 

6.      Ông Hoàng Văn Thắng, TV độc lập HĐQT;

7.      Ông Nguyễn Văn Thịnh – TV độc lập HĐQT;

Thành viên Ban điều hành:

1. Bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Thanh Giang - Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Huỳnh Ngọc Oanh - Phó Tổng Giám đốc

4. Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Tổng Giám đốc

Số lượt truy cập: 18578