Tin tức

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

13/03/2012

Ngày 10/03/2012, Đảng bộ Công ty Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định ( Bidiphar ) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Tham dự hội nghị có 210 đồng chí là các đồng chí Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy công ty, Lãnh đạo các Phòng ban, Các Đoàn thanh niên ưu tú.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Thọ – Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy khối doanh nghiệp truyền đạt và quán triệt những nội dung cơ bản trong kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Theo kế hoạch, sau hội nghị này, các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ công ty sẽ triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng tại đơn vị mình. Việc học tập, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI nhằm giúp cán bộ, đảng viên công ty nắm vững những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội, qua đó tích cực triển khai thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác tại đơn vị mình, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Một số hình ảnh:

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Đồng chí Trần Văn Thọ – Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy khối doanh nghiệp
 truyền đạt và quán triệt những nội dung cơ bản trong kết luận Hội nghị lần thứ ba
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

 

Facebook

Tin tức khác