NHÀ ĐẦU TƯ

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST BCTC Riêng so với cùng kỳ năm trước

29/07/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

20210729-DBD-Q22021-BCTCR -Giaitrinh-CLLNST.pdf

 

TIN LIÊN QUAN