NHÀ ĐẦU TƯ

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST BCTC hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

29/10/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

Bidiphar-Q3-2020-BC-Hop-Nhat-Giai-trinh-CL-LNST.pdf

 

TIN LIÊN QUAN