NHÀ ĐẦU TƯ

Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST BCTC hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

29/10/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

20211029-DBD-CV1056-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-sau-thue-Hop-nhat.pdf

 

 

TIN LIÊN QUAN