NHÀ ĐẦU TƯ

Giải trình chênh lệch từ 10% LNST BCTC riêng Quí 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

20/01/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download:

Giai-Trinh-Chenh-Lech-BCTC-Rieng-Q4-2019.pdf

TIN LIÊN QUAN