Tin tức

Đánh giá nghiệm thu Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm đông khô carboplatin dùng điều trị ung thư” mã số KC.10.34/06-10

10/03/2011

Ngày 04/03/2011 và ngày 08/03/2011, thực hiện Quyết định số  203/QĐ-BKHCN (ngày 30 tháng 01 năm 2011) của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm Chương trình KC.10/06-10 đã phối hợp với Văn phòng các Chương trình và các Vụ chức năng của Bộ KH&CN đã tổ chức phiên họp trù bị và phiên họp đánh giá của Hội đồng đánh giá nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm đông khô carboplatin dùng điều trị ung thư” mã số KC.10.34/06-10 do Thạc sỹ Bành Thị Ngọc Quỳnh làm chủ nhiệm, Công ty Dược – TTBYT Bình Định là cơ quan chủ trì.

Tham dự phiên họp của Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước còn có Đại diện: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Ban chủ nhiệm chương trình KC.10, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Công ty Dược – TTBYT Bình Định (cơ quan chủ trì đề tài).

Ngày 03/03/2011, tổ chuyên gia thẩm định kết quả đề tài do GS.TS Võ Xuân Minh, GS.TS Nguyễn Văn Long, TS. Đoàn Cao Sơn đã tiến hành khảo sát hiện trường tại Phân xưởng sản xuất thuốc đông khô, Phòng Nghiên cứu sản xuất thử, Phòng kiểm nghiệm Công ty Dược – TTBYT Bình định, nhằm xem xét và đánh giá trực tiếp sản phẩm của Đề tài.

Ngày 08/03/2011 Hội đồng nghiệm thu nhà nước với sự có mặt đầy đủ của 9 thành viên, dưới sự chủ trì của GS.TS. Võ Xuân Minh, chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Trịnh Văn Quỳ, phó chủ tịch hội đồng đã tiến hành làm việc một cách nghiêm túc và khẩn trương. Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu chấm điểm, Hội đồng đã đánh giá xếp loại Đề tài ở mức Khá.

Hình sản phẩm

Đánh giá nghiệm thu Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm đông khô carboplatin dùng điều trị ung thư” mã số KC.10.34/06-10

BOCARTIN 50

Đánh giá nghiệm thu Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm đông khô carboplatin dùng điều trị ung thư” mã số KC.10.34/06-10

BOCARTIN 150

 

Facebook

Tin tức khác