Tin tức

Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

13/04/2014

Ngày 26.2.2014, tại Khách sạn Hải Âu (489 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn) công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành tỉnh Bình Định, công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), cùng với 145 cổ đông đại diện cho 26.407.130 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định được thành lập là sự chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Dược – TTBYT Bình Định 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần có vốn điều lệ: 268,627 tỉ đồng (Nhà nước nắm giữ 65%) theo đúng tiến trình định hướng của chính phủ, của UBND tỉnh Bình Định. Đó là tiền đề cho việc tái cơ cấu, thay đổi cách thức quản lý, điều hành, nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp năng động, phát triển bền vững tương xứng với tiềm năng và sự kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty, báo cáo tóm tắt Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần, báo cáo phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2014-2016, cùng với nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2013 tổng doanh thu của BIDIPHAR đạt 1.369 tỉ đồng, bằng 105,3% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 41,2 tỉ đồng, nộp ngân sách 41,4 tỉ đồng.

Về phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2016, BIDIPHAR xác định: xây dựng, phát triển Công ty thành thương hiệu mạnh thực sự, có tiềm lực về tài chính, phương pháp quản lý, điều hành tiên tiến để giữ vai trò chủ đạo, chi phối, hỗ trợ các công ty liên kết, sẵn sàng liên kết hội nhập với đối tác bên ngoài, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: tổng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức hàng năm luôn cao hơn năm trước 7-10%.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên:

Ông      :           Nguyễn Văn Quá

Bà        :           Phạm Thị Thanh Hương

Ông      :           Huỳnh Ngọc Oanh

Ông      :           Nguyễn Thanh Giang

Bà        :           Nguyễn Thị Mai Hoa

Ông      :           Nguyễn Văn Thịnh

Bà        :           Nguyễn Thị Mai Anh

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

Bà        :           Huỳnh Ngọc Bạch Phượng

Ông      :           Nguyễn Ngọc Dũng

Bà        :           Trình Phương Mai

Tại kỳ họp thứ nhất:

  • Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông      :           Nguyễn Văn Quá                       Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc

Bà        :           Phạm Thị Thanh Hương            Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Phó tổng giám đốc

Ông      :           Huỳnh Ngọc Oanh                     Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó tổng giám đốc

Ông      :           Nguyễn Thanh Giang                Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó tổng giám đốc

Bà        :           Nguyễn Thị Mai Hoa                  Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Kế toán trưởng

  • Ban kiểm soát đã bầu:

Bà        :           Huỳnh Ngọc Bạch Phượng         Trưởng ban kiểm soát

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Ông Nguyễn Văn Quá – Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

 

Facebook

Tin tức khác