Thông tin mời thầu

Cung cấp ống và phụ kiện inox 316L phục vụ lắp đặt thiết bị mới phân xưởng Đông Khô

28/10/2023

Facebook

Tin tức khác