Tin tức

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

10/04/2012

Ngày 07 tháng 04 năm 2012, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Đại hội đã thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ SX-KD năm 2012; Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2011; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011; Báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch phân phối năm 2012.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Năm 2011 là một năm có nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành. Từ đầu năm 2011, các yếu tố chi phí sản xuất của các ngành công nghiệp nói chung đều đã tăng đáng kể: tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đã tăng 9,3%, lãi suất tăng cao. Ngoài ra, việc tăng giá xăng dầu, điện, nước, lương tối thiểu và tình hình lạm phát cao đều ảnh hưởng đến chi phí sản xuất nói chung. Tuy nhiên Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, phát triển ổn định, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Doanh thu đạt 292,233 tỷ đồng, vượt 35,9% và lợi nhuận trước thuế đạt 48,846 tỷ đồng vượt 37,7% so với năm 2010, đảm bảo chi trả cổ tức 20%, vượt 11,1% theo nghị quyết.

Năm 2012 kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2011, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn đe dọa đà phục hồi và thậm chí còn rơi vào suy thoái. Ngoài ra, nguy cơ lạm phát và nợ công tại nhiều nước trên thế giới cùng với việc tăng giá dây chuyền và tăng giá do tâm lý sau khi có sự điều chỉnh tăng giá một số mặt hàng thiết yếu trong nước tiếp tục làm tăng chi phí đầu vào sản xuất. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012 đã được cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua như doanh thu đạt 350 tỷ đồng (tăng 19,8%), lợi nhuận trước thuế đạt 54 tỷ đồng (tăng 5,5%), cổ tức 20%.

Hy vọng rằng, bằng sự nổ lực phấn đấu không mệt mỏi với tinh thần trách nhiệm cao của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể CBCNV. Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 sẽ tiếp tục đạt được thành công trong năm 2012 và những năm tiếp theo, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông, nhà đầu tư và người lao động.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, công khai, minh bạch. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Bà Phạm Thị Thanh Hương – Giám đốc công ty CPDP Bidiphar 1
báo cáo tình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Facebook

Tin tức khác