Tin tức

Công ty Bidiphar tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII – nhiệm kỳ 2020-2025

17/05/2020

Ngày 17/05/2020 vừa qua, công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung hoạt động quan trọng cũng như xác định tầm nhìn chiến lược, phương hướng mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy Công ty đã báo cáo Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Bidiphar hiện có 14 chi bộ trực thuộc với 237 đảng viên. Trong bối cảnh không có nhiều thuận lợi, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Đảng ủy Khối và sự hỗ trợ của các Sở, ban ngành; Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ, năng động sáng tạo, lãnh đạo các đơn vị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, giá trị xuất khẩu, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và Đảng bộ Bidiphar đã lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Đ/c Phạm Thị Thanh Hương – Bí thư Đảng bộ công ty báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ 2015 – 2020

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên khi thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; cũng như trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, vì sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong ngôi nhà chung Bidiphar.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Bidiphar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 nêu cao chủ đề “Đổi mới – Sáng tạo – Trách nhiệm – Hiệu quả” với mục tiêu tổng quát của Đảng bộ là: Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ, chủ động phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho 100% người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo cổ tức cho nhà đầu tư. Bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, thực hiện tốt công tác xã hội.

Đ/c Nguyễn Thanh Giang – Bí thư cùng Ban chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần ấy, Đảng bộ Bidiphar xác định tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong Công ty cổ phần, đảm bảo 100% đảng viên và ít nhất 90% cán bộ nhân viên được học tập, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đảng các cấp; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt trên 2% so với tổng số; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc. Các đoàn thể chính trị hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Đảng bộ giữ vững truyền thống Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Bước sang giai đoạn mới đòi hỏi Đảng bộ Bidiphar nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn trong lãnh đạo doanh nghiệp. Giai đoạn đó sẽ bắt đầu từ thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Đảng bộ Bidiphar xác định nhiệm vụ chính trị trong 5 năm tới:

–           Doanh thu hàng năm tăng hơn 5%;

–           Giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm tăng hơn 12%;

–           Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng năm hơn 1 triệu USD;

–           Thu nhập bình quân của người lao động hàng năm tăng hơn 5%;

–           Nộp ngân sách đầy đủ theo luật định; chia cổ tức mỗi năm từ 15% trở lên

Một số hình ảnh của Đại hội:

 
 
 
 
Facebook

Tin tức khác