NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2018

02/07/2018

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: 

CBTT-Chon-Deloitte-kiem-toan.pdf

 

TIN LIÊN QUAN