NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu DBD

05/06/2018

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: 

CBTT-SGDCK-huy-dang-ky-GDCP-DBD.pdf

DBD-QD-huy-dang-ky-giao-dich.pdf

DBD-TB570-huy-dang-ky-giao-dich.pdf

 

TIN LIÊN QUAN