NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin về Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018

12/03/2018

Vui lòng download ở đường link dưới đây:

 

Download:

CBTT-thong-qua-ke-hoach-dau-tu-2018.pdf

 

TIN LIÊN QUAN