NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23/02/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

CBTT-thay-doi-SL-cp-co-quyen-bieu-quyet-dang-luu-hanh.pdf

 

TIN LIÊN QUAN