NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Huỳnh Thế Duy – thành viên Ban kiểm soát

05/04/2018

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: 

CV569-CBTT-ong-Huynh-The-Duy-tu-nhiem.pdf

 

TIN LIÊN QUAN