NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 và năm 2019

27/11/2017

Vui lòng download ở đường link dưới đây:

 

Download: cong-bo-tt-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-ke-hoach-hop-nhat-2018-2019.pdf

 

TIN LIÊN QUAN