NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh nội dung đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar Công nghệ cao tại công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao.

05/04/2018

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: 

CBTT-NQ-dieu-chinh-noi-dung-NMSX-CN-cao.pdf

 

TIN LIÊN QUAN