NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 và 2019

03/05/2018

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: CBTT-NQHDQT-bo-sung-chi-tieu-ke-hoach.pdf

 

TIN LIÊN QUAN