NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 127/NQ – HĐQT ngày 10/02/2017 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

10/02/2017

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: CV129-Cong-bo-thong-tin-loi-nhuan-2016.pdf

 

TIN LIÊN QUAN