NHÀ ĐẦU TƯ

CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Công ty CP Cầu đường bộ Hải Dương của người nội bộ ông Đậu Minh Lâm – Tv HĐQT

18/08/2021

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

TB-giao-dich-CP.pdf

 

TIN LIÊN QUAN