Tin tức

Bidiphar tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2021

05/04/2021

Sáng 17/4, Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar, Mã: DBD) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả hoạt động Công ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo Ban kiểm toán nội bộ năm 2020; Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình thành lập Công ty TNHH MTV chuyên về dược liệu…

Bidiphar tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2021

Ông Nguyễn Văn Quá phát biểu tại Đại hội

Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp khiến việc sản xuất kinh doanh của Bidiphar gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, chủ động vượt khó, Bidiphar đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Cụ thể, tổng doanh thu của Công ty trong năm 2020 đạt 1.329,77 tỉ đồng (đạt 95% kế hoạch), doanh thu thuần đạt 1.256 tỷ đồng (đạt 93% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 193 tỷ đồng (đạt 102 % kế hoạch)…

Công ty đã thực hiện sáp nhập 3 công ty con vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tại Khu kinh tế Nhơn Hội; thực hiện các thủ tục thoái toàn bộ vốn đầu tư của Bidiphar tại Công ty Cổ phần khoáng sản Biotan. Hiện cơ cấu doanh nghiệp của Bidiphar gồm 1 Công ty liên kết (Công ty CP Cao su Bidiphar), 1 Công ty con (Công ty TNHH MTV Thương mại Bidiphar) và 18 Chi nhánh.

Trong giai đoạn 2021-2025, HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, đến 2025 doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân năm 25%. Trong giai đoạn này, HĐQT cũng đặt mục tiêu đầu tư các Nhà máy mới tại Khu kinh tế Nhơn Hội; hoàn thành Nhà máy thuốc ung thư (tiêm, thuốc viên) tiêu chuẩn GMP – EU; Đầu tư xây dựng mới 2 nhà máy thuốc Viên Non Betalactam và Nhà máy thuốc vô trùng theo tiêu chuẩn GMP – EU; Tìm đối tác để đầu tư xây dựng nhà máy liên doanh với công ty nước ngoài sản xuất API (tiêu thụ nội địa và xuất khẩu)…

Để đạt được các mục tiêu nói trên, HĐQT Công ty cũng đã đưa ra nhiều giải pháp, như: chuyển dịch mô hình kinh doanh, mở rộng kênh phân phối để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng; tập trung đào tạo nâng cao đội ngũ nhân viên bán hàng và cán bộ quản lý khối kinh doanh; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất; tập trung nguồn nhân lực nghiên cứu các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có nhu cầu tiêu thụ lớn, các sản phẩm đặc trưng định vị thương hiệu Công ty…

Bidiphar tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2021

Cổ đông đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cổ đông đã đưa ra câu hỏi xoay quanh các vấn đề như: nhà máy sản xuất thuốc ung thư tại Nhơn Hội; kế hoạch mở rộng khách hàng ở kênh OTC, lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông…các thành viên Hội đồng quản trị đã lần lượt đã giải đáp thỏa mãn tất cả những vấn đề mà cổ đông đặt ra.

Bidiphar tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2021

Ông Nguyễn Văn Quá tặng hoa chúc mừng 2 thành viên mới của Hội đồng quản trị

Tại Đại hội, cổ đông cũng thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Ngọc Oanh và ông Nguyễn Văn Thịnh; đồng thời bầu bổ sung bà Phạm Thị Thanh Hương (Tổng Giám đốc Bidiphar) và ông Đậu Minh Lâm (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương) thay thế.

            Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Bidiphar năm 2021

            Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch HĐQT

            Ông Tạ Nam Bình, Phó Chủ tịch HĐQT

            Ông Nguyễn Thanh Giang, Thành viên HĐQT

            Ông Nguyễn Tiến Hải, Thành viên HĐQT

            Ông Hoàng Văn Thắng, Thành viên HĐQT

            Bà Phạm Thị Thanh Hương, Thành viên HĐQT

            Ông Đậu Minh Lâm, Thành viên HĐQT

 

Facebook

Tin tức khác