NHÀ ĐẦU TƯ

Bidiphar quyết định về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019

05/05/2015

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: QĐ_Thanh_Lap_Tieu_Ban_TT HĐQT 2015-2019.pdf

 

TIN LIÊN QUAN