NHÀ ĐẦU TƯ

Bidiphar giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST BCTC hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

30/03/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download:

GTCL_tu_10_tro_len_LNSTBCTC_hop_nhat

TIN LIÊN QUAN