NHÀ ĐẦU TƯ

Bidiphar được UBCK nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng kể từ ngày 25/11/2014 theo Công văn số 6546/UBCK-QLPH ngày 25/11/2014 của UBCK về việc đăng ký công ty đại chúng

25/11/2014

Xin vui lòng Download ở đường link dưới đây.

TIN LIÊN QUAN