NHÀ ĐẦU TƯ

Bidiphar công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

10/02/2017

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: Bidiphar-Cong-bo-thong-tin-cv132.pdf

 

TIN LIÊN QUAN