NHÀ ĐẦU TƯ

Bidiphar công bố thông tin điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sáp nhập 3 công ty TNHH vào công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

12/03/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download:

2020 CBTT Thay doi nganh nghe KD

TIN LIÊN QUAN