NHÀ ĐẦU TƯ

Bidiphar báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm

15/05/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

BC_ket_qua_giao_dich_CP_ba_Nguyen_Thi_Ngoc_Tram

 

TIN LIÊN QUAN