Tin tức

Bidiphar 1 tổ chức Hội Nghị Đại Biểu Người lao động.

22/02/2011

Ngày 19/02/2011, Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 đã tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2011. Đây là hoạt động thường xuyên của Công ty kể từ khi doanh nghiệp được cổ phần hoá. 

Thông qua hội nghị đại biểu người lao động, Công ty có điều kiện nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức, từ đó đề ra các giải pháp mở rộng sản xuất kinh doanh trên cơ sở chăm lo chu đáo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động một cách nghiêm túc là mối quan tâm lớn của lãnh đạo Công ty trong quá trình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Năm vừa qua, chấp hành các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể, Cty đã đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động; duy trì tốt việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công nhân viên; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho anh chị em, nhất là công nhân làm việc tại các khâu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty cũng tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo đúng quy định.

Ngoài ra, công đoàn Bidiphar 1 còn có các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, khuyến khích cán bộ, công nhân viên thi đua lao động giỏi và lao động sáng tạo. Nhờ vậy, trong năm qua, Công ty đã có trên 40 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm, đồng thời tăng năng suất lao động, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Trong năm 2010, Công ty đã chào bán 2.100.000 cổ phiếu ra công chúng. Trong đó phát hành 1.680.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và 420.000 cổ phần cho người lao động. Tăng vốn điều lệ công ty lên 105 tỷ đồng.

Kết quả, năm 2010, cùng với việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, Bidiphar 1 đã đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động 2,9 triệu đồng/tháng, cổ tức bình quân đạt 18%.

Phát huy thành tích đã đạt được, cán bộ, công nhân viên Cty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 phấn đấu năm 2011 sẽ giữ nguyên tỷ lệ cổ tức và tăng thu nhập bình quân của người lao động thêm 10% so với năm trước. Trong những giải pháp đã đề ra, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp, đổi mới trang thiết bị các phân xưởng và tập trung nghiên cứu các mặt hàng chiến lược, Ban Giám đốc cùng Công đoàn Bidiphar 1 chú trọng việc xây dựng và hoàn thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả; khen thưởng kịp thời các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng nội dung thoả ước lao động tập thể, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xem đây là nền tảng cho thành công của doanh nghiệp./.

Một số hình ảnh tại buổi Hội Nghị.

Bidiphar 1 tổ chức Hội Nghị Đại Biểu Người lao động.

Tổng quan buổi hội nghị.

Bidiphar 1 tổ chức Hội Nghị Đại Biểu Người lao động.

Bà. Phạm Thị Thanh Hương – Giám đốc cty Bidiphar1
 trao giấy chứng nhận cho CBCNV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010.
Bidiphar 1 tổ chức Hội Nghị Đại Biểu Người lao động.

Bà. Phạm Thị Thanh Hương – Giám đốc cty Bidiphar1
trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2010.

 

 

Facebook

Tin tức khác