NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017

25/07/2017

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download: Cv680-Bidiphar-BC-Tinh-hinh-quan-tri-6T-2017.pdf

 

TIN LIÊN QUAN