NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

27/08/2020

Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

 

Download:

BCTC_rieng_6_thang_dau_nam_2020

BCTC_hop_nhat_6_thang_dau_nam_2020

 

TIN LIÊN QUAN